Stamreeks Beekenkamp

Stamreeks Beekenkamp

Generatie X

Lena Elizabeth (Leny) Beekenkamp, geb. te Rijswijk op 22 okt 1951.

Generatie IX

Willem (Wim) Beekenkamp, geb. te Voorburg op 27 jun 1915, tuinarbeider, gemeentewerkman te Rijswijk, ovl. (71 jaar oud) te Voorburg in het ziekenhuis op 7 apr 1987, begr. te Rijswijk op 10 apr 1987,

tr. (resp. 22 en 27 jaar oud) te Wateringen op 12 mei 1938 (getuigen: zijn neef en haar broer Alexander Nicolaas (Sander) Sepers en zijn broer en haar neef Dirk Beekenkamp) met zijn nicht

Elizabeth (Bep) Sepers, dr. van Matthijs Sepers en Anna Maria Roggeveen, geb. te Rijswijk op 19 dec 1910, ovl. (77 jaar oud) te Voorburg in het ziekenhuis op 11 mrt 1988, begr. te Rijswijk op 14 mrt 1988.

Generatie VIII

Abraham (Bram) Beekenkamp, geb. te ‘s‑Gravenzande op 11 apr 1880, arbeider, los werkman, woont Hoekweg 33 te Voorburg, woont Ieplaan 21 (later 179) en Rembrandtkade 125 te Rijswijk, ovl. (77 jaar oud) te Delft op 7 mei 1957, begr. te Rijswijk op 11 mei 1957,

tr. (resp. 28 en 24 jaar oud) te Rijswijk op 13 mei 1908 met

Cornelia (Corrie) Sepers, dr. van Dirk Sepers en Neeltje Pels, geb. te Rijswijk op 15 mrt 1884, ovl. (84 jaar oud) aldaar op 5 sep 1968, begr. aldaar op 9 sep 1968.

Generatie VII

Willem Beekenkamp, geb. te ‘s‑Gravenzande op 30 okt 1844, bouwmansgezel, arbeider, bouwman, woont aan de Noordlandsedijk te ‘s‑Gravenzande tussen 1871 en 1889, woont Sluispolder huis B107 te Maasland tussen 1889 en 1891, woont te ‘s‑Gravenzande vanaf 1891, ovl. (52 jaar oud) te ‘s‑Gravenzande op 15 feb 1897,

tr. (resp. 26 en 20 jaar oud) te ‘s‑Gravenzande op 16 dec 1870 met

Leentje van Staalduinen, dr. van Leendert van Staalduinen en Elizabeth van den Ende, geb. te ‘s‑Gravenzande op 1 dec 1850, ovl. (40 jaar oud) te Maasland op 24 apr 1891.

Generatie VI

Johannes (Jan) Beekenkamp, geb. te ‘s‑Gravenzande op 22 okt 1810, ged. aldaar op 28 okt 1810 (getuige: Neeltje Beekenkamp), bouwman, woont Nieuwlandsedijk en later Noordlandsedijk te ‘s‑Gravenzande, ovl. (70 jaar oud) te ‘s‑Gravenzande op 6 feb 1881, tr. (resp. 22 en 19 jaar oud) (1) te ‘s‑Gravenzande op 5 jan 1833 met zijn nicht Maria van Leeuwen, dr. van Jan Corsz van Leeuwen en Johanna (Hanna) Beekenkamp, geb. te ‘s‑Gravenzande op 3 aug 1813, gewettigd te ‘s‑Gravenzande op 22 aug 1813 bij het huwelijk van haar ouders, ovl. (25 jaar oud) te ‘s‑Gravenzande op 8 sep 1838, begr. aldaar (graf MC 110) op 13 sep 1838,

tr. (resp. 29 en 25 jaar oud) (2) te ‘s‑Gravenzande op 3 apr 1840 met zijn achternicht

Elizabeth van der Wel, dr. van Willem Willemsz van der Wel en Antje Cornelisdr van Geest, geb. te ‘s‑Gravenzande op 9 mrt 1815, ovl. (65 jaar oud) aldaar op 30 nov 1880.

Generatie V

Abraham Beekenkamp, geb. te Zandambacht op 4 feb 1786, ged. te ‘s‑Gravenzande op 5 feb 1786 (getuige: Neeltje Lugtigheid). Abraham Beekenkamp is bij zijn huwelijk j.M. van Zandambacht wonende te Naaldwijk, winkelier en tuinder aan de Maasdijk te ‘s‑Gravenzande, ovl. (71 jaar oud) te ‘s‑Gravenzande op 18 feb 1857,

tr. (resp. 24 en 25 jaar oud) te Naaldwijk op 6 mei 1810 met

Elisabeth van Geest, dr. van Arij van Geest en Catharina (Kaatje) de Jong, geb. te Naaldwijk op 29 sep 1784, ged. aldaar op 3 okt 1784, ovl. (74 jaar oud) te ‘s‑Gravenzande op 8 sep 1859 (getuigen: door haar schoonzoon Lucas Vreugdenhil en de smid Helmerik Oostmeijer).

Elisabeth van Geest komt in mei 1793 in ‘s-Gravenzande wonen. Bij haar huwelijk is zij “j.d. geboren te Naaldwijk en wonend in ’t Honderdland onder de gemeente van Naaldwijk”. In het bevolkingsregister van ‘s-Gravenzande staat zij afwisselend vermeld als geboren te Naaldwijk en te ‘s-Gravenzande, als geboortedatum wordt 29 september 1784 genoemd en dan is zij een dochter van Arij van Geest en Catharina de Jong. Maar volgens haar overlijdensakte zou zij geboren zijn te ‘s-Gravenzande als dochter van Jacob van Geest en Elizabeth van Geest, echter dit waren niet haar ouders maar haar oom en tante.

Generatie IV

Jan Gerritsz Beekenkamp, ged. te Rijswijk als Johannes op 17 jul 1746 (getuige: Jan Beekenkamp), fermier, diaken (1785, 1789), schepen (1801-1810) te Zandambacht, doet belijdenis te ‘s‑Gravenzande op 5 apr 1775, koopt samen met zijn a.s. zwager Willem van der Wel te ‘s‑Gravenhage op 9 mrt 1778 20 morgen land van de buitenplaats Stellendijk te Zandambacht, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) te ‘s‑Gravenzande op 29 jun 1812, begr. aldaar (in de kerk, graf ZZ no. 98) op 3 jul 1812, otr. te ‘s‑Gravenzande op 10 apr 1778 en op dezelfde datum eveneens ondertrouwd te Maasland,

tr. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 27 jaar oud) te Maasland op 26 apr 1778 met

Pieternelletje Lugtigheid, dr. van Pieter Abrahamsz Lugtigheid en Neeltje Walings van der Kooy, ged. te ‘s‑Gravenzande op 31 jan 1751 (getuige: Maria Lugtigheid), landbouwster, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) te ‘s‑Gravenzande op 7 mrt 1831, begr. aldaar op 11 mrt 1831 (graf ZZ 98).

Ondertrouwd 10 april 1778: Jan Bekenkamp j.m. van Rijswijk wonend te Zandambacht met Pieternelletje Lugtigheid j.d. van Zandambacht wonend te Maasland. Impost ieder f 3.-.- (DTB ‘s-Gravenzande 5 pag. 58).
Het echtpaar maakt op 17 september 1781 te Zandambacht een testament op. Zij verklaren dan gegoed te zijn onder de f 2.000,00 en benoemen in dit testament elkaar en eventuele kinderen uit hun huwelijk tot erfgenaam. Tot voogd over eventuele minderjarige kinderen wordt allereerst de langstlevende benoemd en vervolgens Arij van Hees, wonende te ‘s-Gravenzande, en Arij Westmaas, wonende onder de Heerlijkheid van Zandambacht. Jan Beekenkamp ondertekent de akte en Pieternelletje Lugtigheid zet een kruisje.

Generatie III

Gerrit Beekenkamp (Bekenkamp, Beckenkamp, Breekelenkamp), ged. te Diepenheim op 11 okt 1705, tuinman, lidmaat te Loosduinen in 1737 (“Gerrit Bekenkamp, tuijnman bij mijn Heer van Alphen” van en naar Rijswijk”), verhuist naar Loosduinen op 15 apr 17397, verhuist naar ‘s‑Gravenzande in 1752 met attestatie uit Voorburg en naar Oostvoorne, doopgetuige van Johanna Verver te Leiden op 23 sep 1755, lidmaat te ‘s‑Gravenzande in 1757 (binnengekomen met attestatie), woont in het Westeinde te ‘s‑Gravenhage in 1767 met zijn dochter Berendina, hij komt dan met attestatie van ‘s-Gravenzande, geeft toestemming tot huwelijk op 31 mei 17688 van Maria Bekenkamp en Jan de Heeger, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te ‘s‑Gravenhage aangegeven op 5 apr 1777 (“Gerrit Breekelenkamp, oud 70 jaar, borstkwaal, vervoerd naar Loosduinen”), begr. te Loosduinen (1 april 1777 aldaar beluid, impost f 1.4.0), tr. (resp. ongeveer 62 en ongeveer 38 jaar oud) (2) te Loosduinen op 8 mei 1768 met Cornelia Rolaart, dr. van Hendrik Rolaar en Sara Willemsdr van Haastert, ged. te Delft, Oude Kerk op 10 jan 1730 (getuigen: Reynier Rolaar en Maria van Haastert), doopgetuige van Gerrit Jansz Beekenkamp te ‘s‑Gravenzande op 14 mrt 1779, (Cornelia otr. (ongeveer 49 jaar oud) (2) te ‘s‑Gravenhage op 21 mrt 1779 met Klaas ten Hoven.).

Bij de huwelijksinschrijving van Gerrit Beekenkamp en Cornelia Roolaard staat vermeld dat de bruidegom zijn twee nog minderjarige kinderen ieder f 6,= bewijst. Gerrit Beekenkamp “tuijnman wonende onder Haag Ambagt” en Cornelia Roolaard trouwen op huwelijkse voorwaarden. Op 19 april 1768 passeert bij notaris Gilles Nijné te ‘s-Gravenhage de akte. Naast de opsomming van beider goederen benoemen zij in deze akte elkaar en eventuele kinderen uit hun huwelijk tot erfgenaam en benoemt Gerrit Beekenkamp ook “sijne vier voorkinderen met name Johanna, Maria, Johannes en Berendina in huwelijk verwekt bij wijlen sijne huijsvrouw Johanna Timmermans” tot zijn erfgenamen,

otr. (1) te Rijswijk op 11 okt 1738 en te ‘s-Gravenhage op 12 okt 1738, tr. (ongeveer 33 jaar oud) te ‘s‑Gravenhage (Nieuwe Kerk) op 26 okt 1738 met

Johanna Timmermans, j.d. wonend te ‘s‑Gravenhage in 1738, doopgetuige van haar kleindochter Anna Catharina Verver te ‘s‑Gravenhage op 27 sep 1750, ondertrouw getuige van Hendrik Ferber en haar dochter Johanna Petronella Bronkhorst (Johanna woont dan te ‘s-Gravenzande) te Leiden op 16 nov 1753, ovl. tussen 16 nov 1753 en 1767, heeft een relatie gehad met Johannes Bronkhorst.

“Gerrit Bekenkamp j.m. afkomstig uit Overijssel, wonend te Rijswijk en Johanna Timmermans j.d. geboren en wonend te ‘s-Gravenhage”.
Na hun huwelijk vestigen Gerrit Beekenkamp en Johanna Timmermans zich eerst in ‘s-Gravenhage, want in 1739 vertrekken “Gerrit Beekenkamp met syn huysvrouw Johanna Timmermans” met een akte van indemniteit van ‘s-Gravenhage naar Loosduinen. In deze akte van 15 april 1739 worden expliciet de dochters van Johanna Timmermans genoemd: “mitsgaders hare twee kinderen met name Pieternella Beekenkamp, out seven Jaaren, en Johanna Beekenkamp out twee Jaaren”. Alhoewel haar beide dochters in deze akte dus genoemd worden met de achternaam Beekenkamp is de zevenjarige Pieternella identiek met Johanna Petronella die op 3 juni 1731 in de Nieuwe Kerk te ‘s-Gravenhage wordt gedoopt als dochter van Johanna Timmermans en Johannes Bronkhorst.

Generatie II

Jan Gerritsen (Jan Jonnink op ’t Beckenkamp, Jan Bekkenkamp), mogelijk identiek met Jan Beekenkamp, doet belijdenis te Diepenheim op 13 apr 1702, woont op ’t Beckenkamp in het kerspel van Diepenheim, vanaf 1704, tr. (2) te Diepenheim op 12 jun 1707 met Geesken Modders, dr. van Borchard Modders.

Jan Gerritsen weduwnaar van wijlen Berentjen Hendriksen op Bekkenkamp met Geesken Modders dochter van wijlen Borchard Modders wonende aan de Mate, beiden in het Kerspel van Diepenheim,

tr. (1) te Diepenheim op 23 nov 1704 met

Berentjen Henriks (Berentjen Beckenkamp), dr. van Henrik Keusenkamp, met attestatie ingekomen te Diepenheim tussen 22 jun 1704 en 29 jun 1704 10 van Weerselo, ovl. voor 21 mei 1707.

Jan Gerritsen, zoon van wijlen Gerrit op de Willigen met Berentjen Henriks, dochter van Henrik Keusenkamp, beijde in het Kerspel Diepenheim. Bij de doop van zoon Gerrit in 1705 worden zij genoemd Jan Jonnink op ’t Beckenkamp & Berentjen Beckenkamp en bij de doop van zoon Henrik in 1706 Jan Bekkenkamp & Berentjen Henrikz.

Generatie I

Gerrit op de Willigen, ovl. voor 7 nov 1704.