Familiewapen Schelling

Familiewapen Schelling

Familiewapen SchellingBeschrijving : In rood drie zilveren scheepjes schellingen, vertonende respectievelijk de wapens van Holland, Zeeland en West- Friesland
Helmteken : Een zilveren vlucht
Dekkleden : Rood, gevoerd van zilver

Doopschaal

dv2 dv1

In de Ned. Herv. Kerk te Klaaswaal bevindt zich een zilveren doopschaal, welke in 1787 door de kinderen van Rochus Schelling en Neeltje Troost geschonken is. In dit doopbekken zijn de tegen elkaar leunende wapens van de familie Schelling en Troost gegraveerd met daaronder de tekst:

Ter Gedachtenis van Rokus Schelling en Neeltje Troost

Op de onderzijde van het doopbekken:

Ten gebruike
van’t bondzegel des
H.doop uit de Nalatenschap
en ter gedachtenis van Rokus
Schelling in leven Dijgraaff van
Oud-Cromstrijen met Beijerlandt bedijkt
obiit 14 November 1786 oud 81 Jaaren 5
Maanden zijn huisvrouw Neeltje
Troost obiit 19 Februarij 1776
oud 58 Jaaren 5 Maanden

Op de rand aan de onderzijde:

Aan de Diaconie verEert door deszelfs Kinderen als erfgenamen Arij Schelling Gehuwt met Aaltje Schrijver / Willem van der Stoep gehuwt met Maartie Schelling Jan Schelling Gehuwt met Bastiaantje Niemansverdriet / Jacob Schelling Gehuwt met Lysebet Vos Klaas schelling Gehuwt met Jannetije de Koning / Willem Schelling Gehuwt met Pietertie de Jongh

En op dezelfde rand aan de onderzijde:

En zijn deself Kindere het Eerst er uyt Gedoopt en genaamt Barbara en Adriana twelinge op den 28 Meij Geboore. Gedoopt den 3 Junij 1787 / in de Diaconie van Klaas Waal. Overgegeve op 2 Junij 1787.

Deze doopschaal wordt heden ten dage nog steeds gebruikt in deze, in de jaren 1993 en 1994 fraai gerestaureerde, kerk van Klaaswaal.

Grote of Sint- Bavokerk te Haarlem

Onderstaand gegeven (ontdekt na de registratie in 1992 bij het CBG) plaatst de oorsprong van het familiewapen circa een eeuw eerder ten opzichte van het wapen in bovenstaande doopschaal uit 1787.

In de kooromgang van de Grote of Sint- Bavokerk te Haarlem, naast de deur naar het winkeltje, is een gebrandschilderd raam aangebracht. Dit raam is oorspronkelijk afkomstig uit de Hervormde Kerk van Waarder en door toedoen van Mr. A.J. Enschedé, archivaris en conservator, eind 19e eeuw geschonken aan en aangebracht in de Grote of Sint-Bavokerk te Haarlem. Het raam stelt, behalve het wapen van het ambacht Waarder (op onderstaande afbeelding niet zichtbaar), zeven familiewapens voor.

RaamBavokerk-geheel RaamBavokerk-detail

Het tweede wapen van onderen aan de linkerzijde is het familiewapen van onze familie Schelling. We zien hier (in heraldische termen) “Op rood een omgekeerde geledigde driehoek van zilver,waarin drie zilveren schellingen, 2 en 1; helmteeken een rood-zilveren vlucht; dekkleeden zilver en rood” met als onderschrift: “Pieter Claesz Schelling, ouderlingh”. Het betreft hier Pieter Claesz Schelling, achterkleinzoon van onze stamvader Pieter Lambrechtsz Schelling